VR مسابقات اتومبیل رانی

VR مسابقات اتومبیل رانی
 • شبیه ساز رانندگی

  شبیه ساز رانندگی

  مشخصه: با طراحی 4 محور ساختار آن maxmums فیزیکی شبیه سازی ساختار ماشین مانند تداوم، سربالائی, سراشیبی, بزن, سقوط و و غیره.بیشتر

 • شبیه ساز حمل و نقل هوایی

  شبیه ساز حمل و نقل هوایی

  مشخصه: با طراحی 4 محور ساختار آن maxmums فیزیکی شبیه سازی ساختار ماشین مانند تداوم، سربالائی, سراشیبی, بزن, سقوط و و غیره.بیشتر

 • ماشین مسابقه (حرفه ای)

  ماشین مسابقه (حرفه ای)

  4DF از پلت فرم حرکت الکتریکی. چند گزینه 3 بازی با بیش از 600 آهنگ در عینک VR در دسترس است. 10 بازی با بیش از 2000 آهنگ در زیر تلویزیون و پروژکتور موجود است.بیشتر