بازی های فعلی که واقعیت مجازی را پشتیبانی می کنند (VR) چیست؟
- Jun 01, 2018 -

فناوری Microvision بر استراتژی "تمرکز" در زمینه آموزش VR متمرکز است، و تمرکز بر توسعه آموزش VR نه تنها در سطوح بالا مدارس ابتدایی


VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg


در حوزه آموزش ابتدایی در دبیرستان، بلکه در آموزش حرفه ای حرفه ای مانند نفت، مسیر، پزشکی، ماشین آلات، خودرو، و هوا فضا
در این زمینه، ما دستاوردهای خود را برای جلوگیری از حواس پرتی از بخش های دیگر VR و تلاش برای حفظ لبه های پیشرو در حال حاضر خود و به شدت ارتقاء آموزش VR ساخته شده است.
نین و تلاش برای ترویج توزیع متوازن منابع آموزشی، نقش کلیدی در اصلاحات آموزشی ایفا می کنند.


Related Products