مقدمه تابع VR
- May 22, 2018 -

عینک واقعیت مجازی 3D VR و تجربه فوق العاده 3D واقعی:


عملکرد اصلی VR در بازار این است که تماشای فیلم های iMAX و بازی های 3D با تلفن های همراه بازی کنند.


1. سر و یا سر نصب شده نسخه.


2. صفحه نمایش مجازی حدود 2-3 متر و 80 اینچ دور است.


3. عینک 3D خوب، تولید پلاستیکی، کارایی عالی.


4. FD فاصله کانونی را می توان به درستی تنظیم کرد تا اطمینان حاصل شود که فاصله از عینک های نزدیک به چشم نمی آید.


5. نزدیک بینی: کمتر از 600 درجه. 0-300 نزدیک بینی بر تجربه مشاهده تاثیر نمی گذارد.


6. بازی های 3D: هنگام جستجو برای بازی های VR در Google Play فرمت های چپ و راست را انتخاب کنید.


7. کنترل کننده: کنترل تلفن همراه، همچنین می تواند به عنوان یک گیم پد طراحی بازی 3D استفاده شود، شما می توانید اجازه دانلود بازی های 3D دریافت کنید.


Related Products