کامپیوتر VR
- Jun 01, 2018 -

این نیاز به یک کامپیوتر، معمولی htc vive، oculus. این نوع از VR در حال حاضر بهترین است، متعلق به عینک حرفه ای درجه است، تجربه کاربر بسیار خوب است، اما قیمت نیز بسیار زیبا است، اما همچنین نیاز به یک بازی با بیش از 970 گرافیک (قدرتمند محاسبات تکیه بر پشتیبانی از دسکتاپ ) و 20،000 برنده. هنگام بازی کردن با برخی از بازی های قابل پخش، از طریق کابل داده ها محدودیت دارد. VR در سمت کامپیوتر می تواند در زمین های بازی و مانند آن در آینده مورد استفاده قرار گیرد. چنین بازی های VR بسیار خنده دار است، اما تماشای اثرات ویدئویی شبیه به VR همه در یک و VR تلفن همراه است.

VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg

Related Products